Visie

Wist je dat 30% van het slagen van een traject
bestaat uit de kwaliteit van het contact met je client?

Herstelgericht luisteren is een handvat voor benaderingswijzen waarbij contact als de essentie van hulpverlenen wordt gezien. Goed onderling contact brengt veiligheid. Veiligheid geeft lichamelijke ontspanning. In ontspanning komen creativiteit en krachten van clienten en teams naar voren.

Herstelgericht luisteren is een praktische manier om de kracht van aanwezigheid, empathie en authenticiteit in de hulpverlening te introduceren.

 

Oordeelloos luisteren brengt iemand bij zichzelf.

Luisteren.

In mijn twintig jaar plus ervaring als hulpverlener en coach merk ik dat oordeelloos luisteren een enorme impact heeft op iemands zelf oplossend vermogen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat iedereen weet wat de volgende stap is in het leven als er maar enige diepgang in het luisteren zit.

Luisteren en nieuwsgierigheid scheppen contact en vanuit dit contact in het moment ontstaat een gevoel van langdurige zorgzame relatie. Door open te staan voor iemands verhaal voelt iemand zich gezien en gehoord. De oplossingen liggen klaar in het verhaal wat de client vertelt.

Oordeelloos luisteren brengt iemand bij zichzelf.

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening nar me toekomt en ik reageer minder enthousiast dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Herstelgericht luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Lijden

Op de werkvloer hebben we veel te maken met het langdurig lijden van cliënten. Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze langdurige onvervulde verlangens  gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het lichaam in bepaalde sensaties (verkramping van spieren, onprettige leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, etc.). Wanneer je deze sensaties kunt dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en herstel.

 

De onuitgesproken hulpvraag van een persoon die lijdt  is;

Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in het zelfde cirkeltje ronddraai?

Hulpvraag

De achterliggende hulpvraag bij iemand die lijdt is; “Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirketje ronddraai?”. Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand en de behoefte is er om elke dag gehoord te worden. Meestal wordt er gereageerd op dat wat het lijden verooraakt (het leedfeit), maar daar ligt niet de priotiteit voor iemand die pijn heeft. Het gesprek zou moeten gaan over HOE iemand met het lijden omgaat. Dat geeft namelijk veel meer een gevoel van steun en samen zijn. Ben jij er op dit moment voor mij? Dit is waar het herstelgericht luisteren komt kijken. Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt en kan ik mijzelf in zijn of haar situatie begeven? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Een langdurige zorgzame relatie gebeurt NU. Als hulpverlener of vriend ben jij die langdurige zorgzame relatie in het moment.

Langdurige zorgzame relatie.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. De paradox is dat deze langdurige behoefte steeds weer in het NU gecheckt wordt. Ben jij er NU voor mij? Dat geeft mij een gevoel van een langdurige zorgzame relatie. Voor een client of een collega is het belangrijk om in het moment te ervaren dat er iemand voor hem of haar is. Het beste wat je kunt doen voor iemand is dan ook (elke dag) met geconcentreerde aandacht aanwezig zijn. Dit zou je ook empathie kunnen noemen. Mijn ervaring is dat vanuit deze eenvoudige geconcentreerde aanwezigheid het hulpverleningstraject en het herstel vanzelf ontstaan.

Onderzoek op het gebied van liefdesrelaties tonen aan dat een goede relatie gemiddeld honderd zorgzame momenten heeft op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven.

De hulpverlening bestaat uit het samenkomen van de vakkennis van de hulpverlener en de krachten van de cliënt. Dit zijn complexe processen die een bepaalt bewustzijn met zich meebrengen. Om dit te activeren is herstelgericht luisteren een handvat. Het bestaat in eerste instantie uit het betrekken van het lijflijke gevoel en het creeeren van een zorgzaam werk en leef klimaat. Wanneer deze basis is geregeld ontstaan er onbeperkte mogelijkheden tot herstel.

Ik zie de gemeente, de organisatie en het management vooral ondersteunend aan het proces op de werkvloer. Herstelgericht luisteren geeft werknemers en clienten meer vertrouwen in zichzelf waardoor ze hun vakkennis en creativiteit beter kunnen verwoorden naar deze ondersteunende partijen.

Samen verbeteren we de zorg.

Het leven is een voortdurend ervaren. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Dit is vertrouwen.

Ben je client, opleider, hulpverlener of anders en wil je met mij in gesprek?
Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

8 + 9 =

Share This