Verslaving komt voort uit jeugdtrauma

Ik denk dat elke hulpverlener wel de dossiers kent van langdurig verslaafde clienten. Internaat in en uit, emigratie en niet kunnen wennen, mishandling, misbruik, etc.

Verslaving is gedrag wat op de korte termijn beloning geeft en op de langere termijn schadelijk is en je kunt er niet mee stoppen.

Vanuit deze definitie is heel veel gedrag verslaving; kopen, werken, sex, middelen gebruik, etc. Het jeugdtrauma is nog niet eens het probleem, maar vooral hoe het lichaam innerlijk reageert op de gebeurtenis.

In dit filmpje wordt een visie uiteengezet door een arts die jarenlang hard core verslaafden heeft behandeld in Portland. Misschien ken je die beelden van internet Honderden mensen die in tenten op straat wonen en een absurde cultuur van verslaving.

Wanneer je deze visie aanvaard ga je wellicht anders denken over verslaving in het algemeen en andere interventies bedenken.

Ik heb het afgelopen jaar drie harddrugs verslaafden geholpen met een traject opzetten, waarbij ik gebruik heb gemaakt van spirituele cursussen en een boerderij waar iemand met een gezin meedraait en zichzelf weer een authentiek persoon kan voelen.