Op de afdeling waar ik werk wonen voornamelijk jongens die langdurig in detentie hebben gezeten en regelmatig weer terug gaan. Er is een cultuurverschil tussen de begeleiders en de bewoners. De meeste jongens komen van de straat en gebruiken straattaal en gedrag die voortkomen uit een overlevingsdrang om dingen voor elkaar te krijgen. De hulpverleners zijn over het algemeen aangepast en missen of maken geen gebruik van deze kracht. Sterker nog, te veel exposure aan dit gedrag leidt snel naar ziekte en burnout.

Om een indruk te krijgen van de onderliggende mentaliteit van onze bewoners vind ik onderstaande reeks op netflix over vechten een goede indruk geven. Het gaat over hoe je innerlijk om kunt gaan met armoede en tegenslagen. Wat je nodig hebt om op straat te overleven. Het is de taak van de hulpverlener om de bewoners een goede vertaalslag te leren maken van deze straatmentaliteit naar een mentaliteit die werkt in de samenleving. Het organiseren van sport en andere uitlaatkleppen zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Hoe kun je de innerlijke kracht van iemand sturen?