Sinds kort werken we op mijn afdeling met de vijf TeamContact principes om elkaar te beoordelen. Hierarchische structuren worden meer platte zelforganiserende teams met veel eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort ook bij dat we elkaar constructieve feedback geven.

De werkwijze is om in groepjes van vijf personen met een facilitator twintig minuten per persoon feedback te ontvangen. Er is steeds 1 persoon die aan de beurt is. Ingredienten zijn; aandacht voor lichamelijke sensaties voordat de sessie begint, beginnen met een ronde positieve feedback en dan door vragen stellen en aannames delen tot een werkpunt komen. De ontvanger draagt zelf de verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Andere mogen hulp aanbieden.

De getrainde facilitator bewaakt de veiligheid, de tijd en dat iedereen zich uitspreekt. Door eerlijk en authentiek te zijn met elkaar komt het team verder in zijn ontwikkeling.

HRM zelfbeoordelingscyclus
Functioneringsgesprekken worden steeds meer door medewerkers zelf gedaan ipv teammanager. Collega’s zien meer van elkaar dan de teammanager. We worden als team meer volwassen/professioneel wanneer we elkaar op een constructieve manier feedback kunnen geven.

Deze oefening is een experiment en voorstel vanuit mij. De vorm kan gewijzigd worden in het doen. De vorm kan ook als niet passend worden beoordeeld. Dan zoeken we als team naar andere mogelijkheden.

Vorm.
Ongeveer 25 minuten in groepje van maximaal 5 inclusief getrainde facilitator.

Uitkomst.
Diegene die beoordeeld wordt formuleert na afloop minimaal 1 aandachtspunt.

1.Ontspannen houding en wennen aan de vorm (5 minuten)

2.Positieve feedback ronde (5 minuten)
– ik merk dat….
– als je niets hebt hoef je niets te zeggen

3.Nieuwsgierige vragen (10 minuten)
– zet observaties en aannames zo veel als mogelijk om in vragen
– laat stiltes vallen, zodat diegene reflectie (voelen en denken) kan doen in het moment
– er kan een organische interactie plaatsvinden

4.Afronden (5 minuten)
– laten formuleren van aandachtspunt

Zinsopbouw die je kunt gebruiken;

  • Ik kan me voorstellen dat je…..
  • Ik zie dat jij…..
  • Ik merk dat als je dat zegt dat ik….
  • Mijn aanname is dat jij…

Pijlers die de facilitator bewaakt;

  • Commitment in contact
  • Toon je leiderschap
  • Nieuwsgierig in de belevingswereld van de ander
  • Dragen van je (intense) lichamelijke sensaties
  • Vertrouw op wat er is