Edwin werkt met jongens met een psychiatrische stoornis die uit de gevangenis komen. Edwin is van de regels en wanneer je je niet aan de regels houdt heeft dat consequenties. Er is een klein groepje clienten wat zich afzet tegen Edwin, omdat ze het idee hebben dat hij het doet om macht te hebben. Ze schelden hem regelmatig uit en praten negatief over hem in publieke ruimtes. Als team hebben we afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan. Dan gaat de relatie uit van Edwin en nog wat vervelende dingen in de prive sfeer. Op het werk heeft hij een kort lontje en wordt strenger op de regels. De sfeer tussen het groepje clienten en hem wordt steeds grimmiger, totdat er een fysieke confrontatie ontstaat. De client wordt meegenomen door de politie en Edwin doet aangifte.

Er is een onevenwichtige machtsverhouding in de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Uiteindelijk wint de hulpverlener altijd. Als ik de politie bel en zeg “Hulpverlener in gevaar” komen ze direct. Zeg ik dat niet dan zijn ze veel terughoudender. Dat is natuurlijk een mooi gegeven, maar wat als er bewust of onbewust machtsmisbruik is van hulpverleners. Cliënten hebben vaak minder vermogens om zichzelf te reguleren en een kleine vijandigheid of stress bij de hulpverlener kan een enorm effect hebben. Vanuit mijn visie is het daarom belangrijk dat je als hulpverlener weet of je (subtiele) stress hebt. Dat is een lichamelijke gewaarwording.

Het werk kan zwaar en complex zijn en er is vaak geen mogelijkheid om tijdens werktijd te ontladen. Wanneer het thuis ook even onder druk staat kan het snel te veel zijn. De cursus herstelgericht luisteren leert je om te gaan met stress en projecties.

Vanuit mijn ervaring kunnen cliënten heel goed observeren en feedback geven over dit soort processen. We maken er misschien te weinig gebruik van. Hoe zou het zijn om een rapportagesysteem te hebben wat door clienten beheerd wordt? Dat zij, wanneer ze willen, over de hulpverleners en instanties kunnen rapporteren. Positieve en negatieve dingen. En dat we dat net zo bespreken als de rapportages van de hulpverleners. Dan is er een voortdurend leefklimaat onderzoek waarmee je de relatie kan verbeteren.