Presentie benadering komt voort uit het vroegere pastorale werk en observatie van hulpverleners. Het is geen methodiek met vaste handvatten, meer een zich steeds veranderende manier van menselijke aanwezigheid in het werk. Het heeft iets maatschappij kritisch  in zich, omdat het de verzakelijking relativeert.

Andries Baart heeft zo’n twintig kenmerken vastgesteld die hij ziet bij een goede hulpverlener. Goede hulpverleners stappen bijvoorbeeld¬† in de wereld van de client en laten de hulpverlening ontwikkelen in het contact. Protocollen en regels worden niet vergeten, maar zijn niet leidend in het proces.

Ik geef coaching aan een vrouw op basis van een budget voor loopbaan ontwikkeling. Al pratend komen we op haar wens om naast haar werk een stichting op te zetten. In de gesprekken blijft ze vooral in de creatieve fase. Dingen op papier zetten is niet haar sterke kent. Dan besteden we twee sessies aan het aanvragen van een subsidie, iets waar ik ervaring mee heb. Het gaat dan niet meer over de loopbaan ontwikkeling op haar vaste werk. Zo loopt het dan.

De verzakelijking van de hulpverlening is vaak een belemmering om goed aan te sluiten bij de client. Alle protocollen, diagnoses en (krachtgerichte) professionele zienswijzes kunnen tussen de client en de hulpverlener gaan staan. Waar is de oordeelloosheid, de menselijkheid, de liefde volle betrokkenheid zonder doelen?

Er is een man met een psychiatrische stoornis geremigreerd naar Cuba. Hij heeft zijn woning waarin hij begeleid werd opgezegd en heeft niets meer hier. Op een dag besluit hij terug te keren naar Nederland, want een stem zegt dat dat beter is. Hij komt hier aan zonder iets en zoekt mij op, want ik ben de enige die hij vertrouwt. Ik help hem zonder enkel budget of geldpotje een half jaar lang om uiteindelijk via de ind weer terug te gaan naar Cuba.

Andries Baart denkt na over de zorg aan kwetsbare mensen. Mensen die met langdurig lijden worden geconfonteerd die niet 1,2,3 is op te lossen. Hoe ga je daar als hulpverlener en organisatie mee om.

Een belangrijk onderdeel in het overdragen van deze theorie is het vertellen van verhalen. Dit hoor je Andries Baart dan ook doen in de vele presentaties. Een presentie benadering is niet in hokjes te plaatsen en moet je samen uitzoeken. Telkens weer.

Ik heb een jaartraining van deze theorie gevolgd en merk dat dit grotendeels samenvalt met mijn manier van zijn en hulpverlenen. De presentie benadering geeft mij de taal dit te plaatsen en uit te leggen aan mijn collega’s en het management.

De vaak filosofische verhandelingen over begrippen brengen mij praktisch verder in de uitvoering van alledag.

Een schitterende film over dit onderwerp is I, Daniel Blake.