Wanneer we meer bewust zijn van onze gevoelens en behoeftes ontstaat er meer mogelijkheden om te verbinden. Achter de ”nee” of ‘weerstand” ligt altijd een behoefte. Wat is deze behoefte? De grove structuur in NVC is;

1.Wat voel je?
2.Wat is je behoefte daarachter?
3.Wat is je concrete verzoek aan mij? (strategie)

Het idee is dat je als ontvanger van het verzoek er alleen aan toe geeft wanneer er een 100% ”ja” is. Tot die tijd wissel je de gevoelens, behoeftes en verzoeken uit.

Wanneer twee personen hun (universele) behoeftes leren voelen en communiceren ontstaan er oneindige mogelijkheden om een mooiere samenleving te organiseren.