Een vorm in de Authenticiteitcirkel is de Aandachtcirkel. Hierin oefenen we om in de wereld van de ander te komen door minimaal twintig minuten de aandacht van de groep op een persoon te vestigen. Door met (belichaamde) aandacht te cirkelen rondom iemands beleving van het moment in contact met anderen komen er vanzelf patronen, blokkades, inzichten en essenties naar voren.

Dit is voor mij de kerns van intervisie en intergellegiale beoordeling.

De Aandachtcirkel verloopt organisch en heeft verschillende stadia. Je kunt in elke stadium blijven hangen waardoor het zijn diepgang mist. Als facilitator en deelnemer is het handig om de stadia te kennen. De zeven stadia zoals hieronder beschreven komen van het circling instituut. Guy Sengstock is de ontdekker van circling en heeft inmiddels meer dan twintig jaar ervaring met dit proces.

1.Zelfbeschikking – aanwezigheid –

Het begint met het gronden van de ervaring (in het NU) door zonder woorden te zijn met wat er is. Het volgen van het lijflijke gevoel is hierbij een hulpmiddel. Op een gegeven moment ontstaat er vanzelf een impuls om iets te delen en beweegt het geheel naar de volgende fase. Hoe transparanter het delen hoe makkelijker anderen mee kunnen gaan in de ervaring van de ander.

2.Onderzoeker – de kunst van in iemands wereld komen –

Probeert te luisteren als nooit te voren en volg je nieuwsgierigheid. In het doorvragen en vertrouwen op wat er zich ontvouwt ontstaat er een structuur in de ervaring van de persoon van aandacht en de groep. Mijn ervaring is dat het op een gegeven moment mogelijk wordt om het moment door het perspectief van de  ander te ervaren. Alsof je door het zenwustelsel van die ander ervaart. Vanuit die ervaring kom je vanzelf bij de dissonantie en kracht van de ander. Dit gewaarworden brengt je naar de volgende fase.

3.De strijder – zien wat nog niet gezien is –

Deze fase is in mijn ervaring belangrijk in het pakken van de diepgang en transformatie. Het bestaat uit het opmerken en uiten van dissonantie in jezelf en de ander. Het is en risico nemen in wat je observeert en voelt. Is er een spanning te ervaren? Voelt dat wat iemand deelt als de diepste waarheid of wordt er iets achter gehouden? Kan ik verblijven met de angst van de ander? Volg dat wat je levendig maakt en benoem krachtige statements of zinnen die de ander zegt en je raken. Wees bereid om de ander oncomfortabel te laten zijn. Confronteer met elegantie en blijf je aannames checken.

4.Diep zee duiker – voelen wat nog niet gevoeld is –

Volg de diepste lijn in dat wat gedeeld wordt. De diepste lijn is dat waar jij het meest levendig van wordt. Door mee te voelen komen deze levendige momenten vanzelf naar voren. Het kan zijn dat jij iets voelt waar de ander nog niet kan komen. Deel daarom je gevoelens en waarnemingen zodat de ander dat kan resoneren in zichzelf. Er zijn twee typen mensen in dit gebied; het type dat vanzelf steeds dieper voelt en een type wat er moeilijk bij kan komen en hulp nodig heeft.

5.Verloskundige – iets nieuws ontstaat –

Opmerken en benoemen wat er zich ontvouwt. Meestal komt in de vorige fase een nieuwe perceptie of inzicht op wat gevoeligheid en holding nodig heeft om zichzelf helemaal te laten zien. Als fascilitator kun je kijken of de hele groep er in mee kan gaan. Elementen die helpen zijn pauzeren en verwoorden van het prces. Vaak is er een terugkijken naar het hele leven en zien waar er patronen van mis interpretaties zich gebeurt. In dat zicht is er een totale nieuwe inschatting van het heden en de toekomst. Er ontstaat een nieuw patroon van waarnemen.

6.Integratie – dagelijkse leven –

Het gaat over het integreren van het nieuwe in het oude en de toekomst. Een stap waarin voorstellingen en mogelijkheden voor een andere toekomst zich kunnen voordoen. Wat is nu mogelijk? Hoe zie je vanuit hier jezelf anders?Hoe stel je je leven nu voor?

7.Kunst van het afsluiten

Elegant afsluiten is erg belangrijk. Dit kan door waardering delen, te kijken wat er nog incompleet is of iets omschrijven om mee te nemen. Een zachte landing waarin alles verder kan integreren en er een nieuw proces in de groep kan starten.