Inzichten

Ik ben als een vriend of familie

Een van de belangrijkste aspecten als hulpverlener vind ik de intimiteit opzoeken met mijn clienten. De relatie bepaald voor het grootste deel de uitkomst van de hulpverlening. De behoefte aan langdurig zorgzaam contact is altijd in het moment. NU. In dit NU...

Lees meer

Film: Van de straat naar de natuur (HVO-Querido)

Wat gebeurt er wanneer je jongens van de straat meeneemt naar de natuur? Ik heb er nu drie meegemaakt en het blijft indrukwekkend. Tijdens deze dagen deelt iedereen wat er in hem omgaat en wat hem bezig houdt. Mijn grootste inzicht rond het kampvuur ontstond toen een...

Lees meer

Covid 19 begeleiding

Het is me opgevallen dat veel mensen die werken in de zorg een interesse hebben in spiritualiteit. AH Almaas is een inspirator voor mij en ik kwam dit filmpje tegen waarin hij praktische begeleiding geeft aan de hand van covid 19 vragen.

Lees meer

Intercollegiale diepgang

Gisteren weer een intercollegiale beoordeling gedaan en wat is dat toch fijn om tijd te nemen voor echt contact. Ieder heeft twintig minuten alle aandacht van de groep en kan zich volledig uiten. Dit betekent dus drie mensen per bijeenkomst. De groepsleden mogen alle...

Lees meer

Na een jaar pas contact

Het gat in de weg procesmodel. Een proces verloopt altijd als volgt; ik ga van A naar B en op de weg daar naar toe zit een gat in de weg. Ik val er in en dat doet pijn. Ik klim er weer uit met een inzicht en ik begin de route opnieuw. Ik start weer bij A loop naar B,...

Lees meer

Luisteren is meer dan zwijgen

In het werkelijk luisteren kan er verandering plaatsvinden in jezelf en bij de ander. Luisteren bestaat uit nieuwsgierigheid, acceptatie, congruentie en aandachtige stilte. Het is een enorm levendig en creatief proces. Door met nieuwsgierige aandacht de client...

Lees meer

Positief werk en leefklimaat

Positief werk en leefklimaat is een manier van werken waarbij je voortdurend meet hoe het leefklimaat is en daarop anticipeert. Het is geen methodiek of gestructureerde manier van werken. Je moet als team zelf bepalen wat het inhoudelijk is. De kern is het doen van...

Lees meer

Sociale afstand of fysieke afstand?

Het heet social distancing maar dat is het natuurlijk niet. De besmetting met het coronavirus wordt afgeremd – zeggen experts en waarom zouden we hen niet geloven? – doordat ons een pakket aan maatregelen is opgelegd: thuisblijven, 1,5 meter afstand houden, geen...

Lees meer

Machteloosheid bij de hulpverlener

Wanneer een crisissituatie als te veel en te snel aanvoelt ontstaat er een gevoel van onmacht. Die onmacht  kun je zien als een bom met energie die in het lichaam wordt vastgezet. De kern van een trauma is; vastgezette energie. Het mooie is dat het lichaam weet hoe...

Lees meer

Herstel van een tweede psychose

Ik begeleid een dertigjarige jongen die afgestudeerd is aan de universiteit en nu in zijn zevende maand van herstel van zijn tweede psychose zit. Elke dienst maken we een wandeling waarin hetzelfde thema besproken wordt; wat zijn nu mijn toekomstmogelijkheden?  De...

Lees meer

Intimiteit is omgaan met angst

Tijdens yoga is het object van de aandacht de poses. Tijdens meditatie is het object van de aandacht bijvoorbeeld de ademhaling. In de authenticiteitcirkel is het object van de aandacht de relatie De relatie heeft oneindig veel invalshoeken. Een belangrijk aspect in...

Lees meer

Nieuwsgierigheid transformeert

Een vorm in de Authenticiteitcirkel is de Aandachtcirkel. Hierin oefenen we om in de wereld van de ander te komen door minimaal twintig minuten de aandacht van de groep op een persoon te vestigen. Door met (belichaamde) aandacht te cirkelen rondom iemands beleving van...

Lees meer

Shine

Samen met Shine+, de gemeente en HVOQuerido heb ik vijf jaar geleden een project voor en door bewoners opgezet. Ik heb altijd het verlangen gehad om mijn spirituele ervaring te vertalen naar de hulpverlening. Ik heb toen eens de stoute schoenen aan gedaan en een...

Lees meer

Non Violent Communication

Wanneer we meer bewust zijn van onze gevoelens en behoeftes ontstaat er meer mogelijkheden om te verbinden. Achter de ”nee” of ‘weerstand” ligt altijd een behoefte. Wat is deze behoefte? De grove structuur in NVC is; 1.Wat voel je?2.Wat is je behoefte daarachter?3.Wat...

Lees meer

Herstel van een psychotische episode

Gisteren sprak ik met een client die een paar dagen uit de kliniek is gekomen na een heftige psychotische episode. Hij voelde zich verslagen door de ziekte. De eerste keer twee jaar geleden had nog zoiets van; ik ga deze ziekte overwinnen. Nu na deze ervaring is dit...

Lees meer

Inter collegiale beoordeling

Op de afdeling waar ik werk gebruiken we inter collegiale beoordeling. De teammanagers hebben steeds minder tijd en staan te ver van de dagelijkse werkzaamheden af. Wanneer zij het personeel beoordelen is er vaak een gevoel dat het klopt. Daarbij komen allerlei...

Lees meer

The work

Groepswerk met gevangenen die levenslang zitten en bezoekers van buiten. Een bijzonder inkijkje in de levens van mensen die je normaal gesproken nauwelijks spreekt. Iedereen heeft een langdurige zorgzame relatie nodig. 

Lees meer

Deep listening

Oordeelloos luisteren is een lichamelijke techniek. Tich Nhat Hanh is een mindfullness leraar en komt ook uit bij een diepe vorm van luisteren als helende methode.

Lees meer

Teamgevoel

In mijn trainingen merk ik op dat de veiligheid ontstaat na een periode van botsen. Botsen ontstaat door aannames en oordelen uit te spreken in contact. De pijlers Commitment in contact en het Dragen van je lijflijke ervaring zijn hierbij belangrijk. Door het in...

Lees meer

Teambeoordeling

Sinds kort werken we op mijn afdeling met de vijf TeamContact principes om elkaar te beoordelen. Hierarchische structuren worden meer platte zelforganiserende teams met veel eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort ook bij dat we elkaar constructieve feedback geven. De...

Lees meer

Jordan Peterson

In onderstaande videos kun je wat filosofische en psycho analytische inzichten krijgen over luisteren. Hij werkt toe naar het nut van luisteren. https://youtu.be/OwFdvVBPn5Q https://youtu.be/68tFnjkIZ1Q https://youtu.be/68tFnjkIZ1Q

Lees meer

Doen door niet te doen

Ik begeleid mensen op allerlei gebieden van primaire behoeften (dak en thuislozen) tot behoeften tot aan verlichting. Wat me opvalt is dat ik niets hoef toe te voegen. Alle wijsheid zit in de persoon en de situatie. Ik ben er alleen bij en geef terug wat ik zie en...

Lees meer

Zingeving

Gisteren was een geluksdag. In de ochtend belde er een zorgmijdende dakloze 24 jarige marrokaanse jongen op waar ik al een jaar mee bezig ben om hem in een opvang te krijgen. Hij is veelal psychotisch en agressief en komt veel in aanraking met politie. Meestal lukt...

Lees meer

Vechtwereld

Op de afdeling waar ik werk wonen voornamelijk jongens die langdurig in detentie hebben gezeten en regelmatig weer terug gaan. Er is een cultuurverschil tussen de begeleiders en de bewoners. De meeste jongens komen van de straat en gebruiken straattaal en gedrag die...

Lees meer

Herstelgericht luisteren is jezelf opzij zetten

Een voorbeeld van herstelgericht luisteren is hoe ik omga met een bepaalde schizofrene client. Hij heeft allerlei dwangmatige impulsen en komt ook uit een andere cultuur met andere normen en waarden op het gebied van vragen. Zo belt hij een paar keer per dag met 112...

Lees meer

Politietraining

Ik heb  nu voor de tweede keer een agressie/incident hanteringscursus van de politie gekregen en ik vind dat in mijn zorgverleningscarriere de beste trainingen. Dit keer heb ik geleerd; dat trauma ontstaat door een gevoel van controleverlies. We oefenden met situaties...

Lees meer

John Jansen

John Jansen was vroeger een zware crimineel en nu komt hij op voor kansarme jongeren. Ik vind dat hij een originele kijk heeft op de hulpverlening. Zo doet hij de suggestie om de wiet teelt biologisch door de overheid te laten produceren en de verkoop in eigen hand te...

Lees meer

Aalbersestraat en het Positief Werk en Leefklimaat

Het positief werk en leefklimaat wordt vooral gevormd en in stand gehouden door de reflexie op de vier pijlers; 1.Sfeer 2.Ondersteuning 3.Groei 4.Weinig repressie Er is geen beschrijving van hoe een positief werk en leefklimaat er uit ziet. Het is iets wat je als...

Lees meer

Bedelen en dagbesteding

Vandaag vertelde Wim dat zijn dag goed begon. Hij vond om 6.00 een winkelwagentje van Albert Hein met twee euro er in. Hij heeft het karretje toen twee kilometer meegenomen naar een filiaal waar de karretjes snachts buiten staan en die twee euro gecashed. Met die twee...

Lees meer

Krachtgericht organiseren en TeamContact

De kern van zelforganiserende en krachtgerichte teams is zorgzaamheid. Het is essentieel dat collega's een langdurige zorgzame relatie met elkaar opbouwen. De rest van het werk volgt vanzelf. Door het herhalen van de peilers van TeamContact wordt iedereen authentieker...

Lees meer

Aanwezigheid

Hieronder is een filmpje wat duidelijk maakt hoe het gevoel in het lichaam en aanwezigheid betrokken kan worden in de hulpverlening.   

Lees meer

Social Role Valorization

In het kader van de opleiding als buurtcirkelcoach doe ik een training. Een module was Social Role Valorization. Deze sociale theorie gaat over hoe je kwetsbare mensen herstelt door een van hun goede rollen uit te bouwen en zo een toegevoegde waarde in de maatschappij...

Lees meer

Feedback plan je in

Afgelopen week had ik een teamdag waarbij er een onderdeel was waarin je elkaar nog iets mocht zeggen wat je nog niet gedaan had. Ik kon op dat moment iets kwijt aan een collega waar ik al maanden mee liep. Het was de structuur en de uitdrukkelijke uitnodiging die...

Lees meer

Luister een kwartier zonder rol

Breng steeds weer de menselijkheid in de zorg Wim was dronken en had een raam ingeslagen. Hij kreeg kort daarop een enorme ruzie met een paar medebewoners die hij uitschold. Een van deze medebewoner bleef hem uitdagen en ik probeerde met twee collega's de situatie...

Lees meer

Psychose en gidsen

Vandaag had ik een gesprek met twee deelnemers van de buurtcirkel. We begonnen met vijf minuten sharing. Er is iemand die praat en de andere twee luisteren. De rode draad werd al snel de werking van de geest. Een deelnemer is al vanaf zijn jeugd heldervoelend en ziet...

Lees meer

Buurtcirkels en nieuwsgierigheid

Sinds kort ben ik coach van een buurtcirkel in Amsterdam oost. Het doel is om mensen in een buurt met elkaar te verbinden, zodat ze hun hulpvragen onderling kunnen oplossen. Dit buurtcirkelconcept komt uit Rotterdam en spreod zich langzaam over Nederland uit. Het...

Lees meer

Wat de client ervaart is waar

Of een client nu beelden ziet, stemmen hoort, ontevreden is of wat dan ook ervaart het is waar. Door dit als uitgangspunt te nemen kun je in stilte luisteren. Mijn ervaring is dat de hulpverlening ontstaat in de wereld van de client. Ik kan wel iets willen oplossen,...

Lees meer

Wat verlangen clienten met een justitiele titel

Op dit moment werk ik veel met mannen met een justitiele titel. Dat kan top600, isd, tbs of een andere vorm van reclassering toezicht zijn. Wat me opvalt is dat de meesten een autoriteitsprobleem hebben, wat betekent dat ze slecht reageren op macht. Strengheid,...

Lees meer

Stilte is een vorm van communicatie

Wanneer ik stil ben met een client of collega krijg ik meestal essentiele dingen te horen. Stilte nodigt uit om te praten. Met schizofrene clienten ben ik vaak stil, omdat ik heb gemerkt dat zij al zoveel indrukken krijgen dat ze er genoeg aan hebben dat ik...

Lees meer

Autonomie

Het ervaren van autonomie is heel belangrijk voor mensen in het algemeen en cliënten in de zorg in het bijzonder. Het zorgsysteem heeft een onuitgesproken machtsstructuur in zich die de autonomie kan aantasten. Ik werk bijvoorbeeld in een 24 uurs voorziening met...

Lees meer

Contact is voelbaar

Werkelijk contact is van levensbelang. In deze video gaat het over het contact van een dakloze man met een hond en hoe het uiteindelijk zijn leven red. Contact is in mijn beleving iets anders dan praten of iets samen doen. Dat kun je namelijk ook zonder echt contact...

Lees meer

Rapportagesysteem door cliënten

Edwin werkt met jongens met een psychiatrische stoornis die uit de gevangenis komen. Edwin is van de regels en wanneer je je niet aan de regels houdt heeft dat consequenties. Er is een klein groepje clienten wat zich afzet tegen Edwin, omdat ze het idee hebben dat hij...

Lees meer

Een kaart van TeamContact

Er gebeurt veel in een TeamContact cirkel. Elke sessie is verschillend. Om een idee te geven waar de aandacht zich allemaal op kan richten zet ik een aantal structuren op een rijtje. In elk willekeurig contact gedurende de dag spelen al deze aspecten (bijvoorbeeld een...

Lees meer

Positief leefklimaat is meer dan behandeling

Peilers Positief Leefklimaat: weinig repressie, groei, ondersteuning en sfeer. Gisteren ben ik op een netwerkdag voor forensische zorg geweest waar Peer van der Helm een presentatie hield over waarom een positief leefklimaat zo belangrijk is. Daar waar clienten wonen...

Lees meer

Krachtgericht organiseren

De stichting waar ik voor werk neemt de richting van krachtgericht organiseren. Het idee is dat de krachten van medewerkers en clienten worden gemobiliseerd en dat de organisatie structuur dit fasciliteerd. In een dialoog bijeenkomst kwam voor mij naar voren dat dit...

Lees meer

Oefening LichaamFocussen

Afgelopen week weer een introductie gegeven van LichaamFocussen in een zorginstelling. De cursus werd wederom met een gemiddelde van 8 ontvangen. Dat betekent voor mij dat er iets wezenlijks gebeurt tijdens het samenzijn. Ik heb ervoor gekozen om uitgebreid te werken...

Lees meer

Echt luisteren?

Wat weet ik nu van die man hierboven in zijn pak met zijn kleurige sokken? De projecties zijn; die werkt vast niet in de zorg, hij is wat bleekjes, waarschijnlijk niet goed geslapen, hij is vast rijk om zo aan het strand te zitten, etc. Herstelgericht luisteren is...

Lees meer

Stop even met helpen, coachen en redden

Herstelgericht luisteren gaat over bij iemand zijn in zijn of haar wereld. Dit gebeurt alleen wanneer je aanwezig bent met wat er op dat moment is. Dit kan pijn, afgeslotenheid, agressie of iets anders onprettigs zijn. Wanneer je niet in een onprettige situatie kunt...

Lees meer

Introductie

Laat als organisatie je medewerkers kennis maken met de potentie van herstelgericht luisteren. Vergroot hun vakkundigheid en ontwikkel betere hulpverlening.

LichaamFocussen

Maak gebruik van de intelligentie van het lichaam en laat het hulpverleningstraject op een natuurlijke manier ontstaan.

TeamContact

Als men op empathische manier naar elkaar luistert ontstaat er openheid, kwetsbaarheid en zorgzaamheid. In deze veilige manier van werken komt de juiste informatie op tafel te liggen.

Ben je client, opleider, hulpverlener of anders en wil je met mij in gesprek?
Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

4 + 4 =

Share This