Inzichten

Ik ben als een vriend of familie

Een van de belangrijkste aspecten als hulpverlener vind ik de intimiteit opzoeken met mijn clienten. De relatie bepaald voor het grootste deel de uitkomst van de hulpverlening. De behoefte aan langdurig zorgzaam contact is altijd in het moment. NU. In dit NU...

Lees meer

Film: Van de straat naar de natuur (HVO-Querido)

Wat gebeurt er wanneer je jongens van de straat meeneemt naar de natuur? Ik heb er nu drie meegemaakt en het blijft indrukwekkend. Tijdens deze dagen deelt iedereen wat er in hem omgaat en wat hem bezig houdt. Mijn grootste inzicht rond het kampvuur ontstond toen een...

Lees meer

The work

Groepswerk met gevangenen die levenslang zitten en bezoekers van buiten. Een bijzonder inkijkje in de levens van mensen die je normaal gesproken nauwelijks spreekt. Iedereen heeft een langdurige zorgzame relatie nodig. 

Lees meer

Deep listening

Oordeelloos luisteren is een lichamelijke techniek. Tich Nhat Hanh is een mindfullness leraar en komt ook uit bij een diepe vorm van luisteren als helende methode.

Lees meer

Teamgevoel

In mijn trainingen merk ik op dat de veiligheid ontstaat na een periode van botsen. Botsen ontstaat door aannames en oordelen uit te spreken in contact. De pijlers Commitment in contact en het Dragen van je lijflijke ervaring zijn hierbij belangrijk. Door het in...

Lees meer

Teambeoordeling

Sinds kort werken we op mijn afdeling met de vijf TeamContact principes om elkaar te beoordelen. Hierarchische structuren worden meer platte zelforganiserende teams met veel eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort ook bij dat we elkaar constructieve feedback geven. De...

Lees meer

Jordan Peterson

In onderstaande videos kun je wat filosofische en psycho analytische inzichten krijgen over luisteren. Hij werkt toe naar het nut van luisteren. https://youtu.be/OwFdvVBPn5Q https://youtu.be/68tFnjkIZ1Q https://youtu.be/68tFnjkIZ1Q

Lees meer

Doen door niet te doen

Ik begeleid mensen op allerlei gebieden van primaire behoeften (dak en thuislozen) tot behoeften tot aan verlichting. Wat me opvalt is dat ik niets hoef toe te voegen. Alle wijsheid zit in de persoon en de situatie. Ik ben er alleen bij en geef terug wat ik zie en...

Lees meer

Zingeving

Gisteren was een geluksdag. In de ochtend belde er een zorgmijdende dakloze 24 jarige marrokaanse jongen op waar ik al een jaar mee bezig ben om hem in een opvang te krijgen. Hij is veelal psychotisch en agressief en komt veel in aanraking met politie. Meestal lukt...

Lees meer

Vechtwereld

Op de afdeling waar ik werk wonen voornamelijk jongens die langdurig in detentie hebben gezeten en regelmatig weer terug gaan. Er is een cultuurverschil tussen de begeleiders en de bewoners. De meeste jongens komen van de straat en gebruiken straattaal en gedrag die...

Lees meer

Herstelgericht luisteren is jezelf opzij zetten

Een voorbeeld van herstelgericht luisteren is hoe ik omga met een bepaalde schizofrene client. Hij heeft allerlei dwangmatige impulsen en komt ook uit een andere cultuur met andere normen en waarden op het gebied van vragen. Zo belt hij een paar keer per dag met 112...

Lees meer

Politietraining

Ik heb  nu voor de tweede keer een agressie/incident hanteringscursus van de politie gekregen en ik vind dat in mijn zorgverleningscarriere de beste trainingen. Dit keer heb ik geleerd; dat trauma ontstaat door een gevoel van controleverlies. We oefenden met situaties...

Lees meer

John Jansen

John Jansen was vroeger een zware crimineel en nu komt hij op voor kansarme jongeren. Ik vind dat hij een originele kijk heeft op de hulpverlening. Zo doet hij de suggestie om de wiet teelt biologisch door de overheid te laten produceren en de verkoop in eigen hand te...

Lees meer

Aalbersestraat en het Positief Werk en Leefklimaat

Het positief werk en leefklimaat wordt vooral gevormd en in stand gehouden door de reflexie op de vier pijlers; 1.Sfeer 2.Ondersteuning 3.Groei 4.Weinig repressie Er is geen beschrijving van hoe een positief werk en leefklimaat er uit ziet. Het is iets wat je als...

Lees meer

Bedelen en dagbesteding

Vandaag vertelde Wim dat zijn dag goed begon. Hij vond om 6.00 een winkelwagentje van Albert Hein met twee euro er in. Hij heeft het karretje toen twee kilometer meegenomen naar een filiaal waar de karretjes snachts buiten staan en die twee euro gecashed. Met die twee...

Lees meer

Krachtgericht organiseren en TeamContact

De kern van zelforganiserende en krachtgerichte teams is zorgzaamheid. Het is essentieel dat collega's een langdurige zorgzame relatie met elkaar opbouwen. De rest van het werk volgt vanzelf. Door het herhalen van de peilers van TeamContact wordt iedereen authentieker...

Lees meer

Aanwezigheid

Hieronder is een filmpje wat duidelijk maakt hoe LichaamFocussen werkt en dat aanwezigheid de sleutel is voor een goed contact. https://youtu.be/XBC8Zl0oCMA

Lees meer

Social Role Valorization

In het kader van de opleiding als buurtcirkelcoach doe ik een training. Een module was Social Role Valorization. Deze sociale theorie gaat over hoe je kwetsbare mensen herstelt door een van hun goede rollen uit te bouwen en zo een toegevoegde waarde in de maatschappij...

Lees meer

Feedback plan je in

Afgelopen week had ik een teamdag waarbij er een onderdeel was waarin je elkaar nog iets mocht zeggen wat je nog niet gedaan had. Ik kon op dat moment iets kwijt aan een collega waar ik al maanden mee liep. Het was de structuur en de uitdrukkelijke uitnodiging die...

Lees meer

Luister een kwartier zonder rol

Breng steeds weer de menselijkheid in de zorg Wim was dronken en had een raam ingeslagen. Hij kreeg kort daarop een enorme ruzie met een paar medebewoners die hij uitschold. Een van deze medebewoner bleef hem uitdagen en ik probeerde met twee collega's de situatie...

Lees meer

Psychose en gidsen

Vandaag had ik een gesprek met twee deelnemers van de buurtcirkel. We begonnen met vijf minuten sharing. Er is iemand die praat en de andere twee luisteren. De rode draad werd al snel de werking van de geest. Een deelnemer is al vanaf zijn jeugd heldervoelend en ziet...

Lees meer

Buurtcirkels en nieuwsgierigheid

Sinds kort ben ik coach van een buurtcirkel in Amsterdam oost. Het doel is om mensen in een buurt met elkaar te verbinden, zodat ze hun hulpvragen onderling kunnen oplossen. Dit buurtcirkelconcept komt uit Rotterdam en spreod zich langzaam over Nederland uit. Het...

Lees meer

Wat de client ervaart is waar

Of een client nu beelden ziet, stemmen hoort, ontevreden is of wat dan ook ervaart het is waar. Door dit als uitgangspunt te nemen kun je in stilte luisteren. Mijn ervaring is dat de hulpverlening ontstaat in de wereld van de client. Ik kan wel iets willen oplossen,...

Lees meer

Wat verlangen clienten met een justitiele titel

Op dit moment werk ik veel met mannen met een justitiele titel. Dat kan top600, isd, tbs of een andere vorm van reclassering toezicht zijn. Wat me opvalt is dat de meesten een autoriteitsprobleem hebben, wat betekent dat ze slecht reageren op macht. Strengheid,...

Lees meer

Stilte is een vorm van communicatie

Wanneer ik stil ben met een client of collega krijg ik meestal essentiele dingen te horen. Stilte nodigt uit om te praten. Met schizofrene clienten ben ik vaak stil, omdat ik heb gemerkt dat zij al zoveel indrukken krijgen dat ze er genoeg aan hebben dat ik...

Lees meer

Autonomie

Het ervaren van autonomie is heel belangrijk voor mensen in het algemeen en cliënten in de zorg in het bijzonder. Het zorgsysteem heeft een onuitgesproken machtsstructuur in zich die de autonomie kan aantasten. Ik werk bijvoorbeeld in een 24 uurs voorziening met...

Lees meer

Contact is voelbaar

Werkelijk contact is van levensbelang. In deze video gaat het over het contact van een dakloze man met een hond en hoe het uiteindelijk zijn leven red. Contact is in mijn beleving iets anders dan praten of iets samen doen. Dat kun je namelijk ook zonder echt contact...

Lees meer

Rapportagesysteem door cliënten

Edwin werkt met jongens met een psychiatrische stoornis die uit de gevangenis komen. Edwin is van de regels en wanneer je je niet aan de regels houdt heeft dat consequenties. Er is een klein groepje clienten wat zich afzet tegen Edwin, omdat ze het idee hebben dat hij...

Lees meer

Een kaart van TeamContact

Er gebeurt veel in een TeamContact cirkel. Elke sessie is verschillend. Om een idee te geven waar de aandacht zich allemaal op kan richten zet ik een aantal structuren op een rijtje. In elk willekeurig contact gedurende de dag spelen al deze aspecten (bijvoorbeeld een...

Lees meer

Positief leefklimaat is meer dan behandeling

Peilers Positief Leefklimaat: weinig repressie, groei, ondersteuning en sfeer. Gisteren ben ik op een netwerkdag voor forensische zorg geweest waar Peer van der Helm een presentatie hield over waarom een positief leefklimaat zo belangrijk is. Daar waar clienten wonen...

Lees meer

Krachtgericht organiseren

De stichting waar ik voor werk neemt de richting van krachtgericht organiseren. Het idee is dat de krachten van medewerkers en clienten worden gemobiliseerd en dat de organisatie structuur dit fasciliteerd. In een dialoog bijeenkomst kwam voor mij naar voren dat dit...

Lees meer

Oefening LichaamFocussen

Afgelopen week weer een introductie gegeven van LichaamFocussen in een zorginstelling. De cursus werd wederom met een gemiddelde van 8 ontvangen. Dat betekent voor mij dat er iets wezenlijks gebeurt tijdens het samenzijn. Ik heb ervoor gekozen om uitgebreid te werken...

Lees meer

Echt luisteren?

Wat weet ik nu van die man hierboven in zijn pak met zijn kleurige sokken? De projecties zijn; die werkt vast niet in de zorg, hij is wat bleekjes, waarschijnlijk niet goed geslapen, hij is vast rijk om zo aan het strand te zitten, etc. Herstelgericht luisteren is...

Lees meer

Stop even met helpen, coachen en redden

Herstelgericht luisteren gaat over bij iemand zijn in zijn of haar wereld. Dit gebeurt alleen wanneer je aanwezig bent met wat er op dat moment is. Dit kan pijn, afgeslotenheid, agressie of iets anders onprettigs zijn. Wanneer je niet in een onprettige situatie kunt...

Lees meer

Praten met de client, niet over de client

Ik wil een werkomgeving waarin clienten en hulpverleners een team vormen. Alle overleggen samen met de clienten houden. Dat is de enige manier om echt in elkaars wereld te stappen. We hebben het steeds over het inzetten van ervaringsdeskundigen en vraaggericht werken...

Lees meer

Gehoorzaamheidspatroon

Mensen zoeken in de groep altijd naar leiders en regels. Wat als het op jou aankomt?Ik heb een ambivalente houding ten aanzien van het werken met kaders of leiders. Dit komt, omdat er diep in mij een gehoorzaamheids patroon werkzaam is. De gedachtes die ik heb over...

Lees meer

Oefenen met TeamContact

TeamContact bestaat uit het oefenen en spelen met contact. Het werkt alleen met mensen die er voor kiezen om hier aan deel te nemen. In een team of organisatie werk je met een groep mensen die dit leuk vindt. Het verspreid zich vanzelf.   Het speelterrein heeft...

Lees meer

Presentie een open agenda

Ik werk op meerdere manieren met een open agenda. Werkagenda. Mijn werkagenda is voornamelijk open, zodat ik in het moment kan aansluiten bij bewoners. Vaak is hun verlangen direct en is het uitsellen van de hulpvraag niet aan de orde. Zeker in het begin van een...

Lees meer

Vroegsignalering (Mesdag kliniek)

Tel tot 15 en observeer vanuit een neutrale houding Vroegsignalering is een eenvoudig systeem waarmee met de client in kaart brengt hoe het kantelpunt er uit ziet van zich stabiel voelen naar instabiel. Het idee is wanneer je dit vroeg signaleert dan voorkom je crisis...

Lees meer

Regie over de tijd nemen

Een belangrijk aspect bij herstelgericht luisteren is het nemen van de regie over de tijd. Dit betekent over het algemeen vertragen. In het vertragen en de tijd nemen kan wezenlijk contact ontstaan. Dit komt onder andere omdat je je eigen patronen en die van de ander...

Lees meer

Hulpverlenen is een vorm van kunst

Een hulpverleningstraject is een creatief proces. Ik kan soms maanden met iemand werken en ineens ontstaat er een inzicht. Het is net alsof alles zich vanzelf ontvouwt en mijn voornaamste taak is herstel gericht luisteren. Ik luister naar de client, het team, de...

Lees meer

Positief Leefklimaat

Peilers Positief Leefklimaat: weinig repressie, groei, ondersteuning en sfeer. k werk op een afdeling waar we werken met een idee wat Positief Leefklimaat heet. Dit is een benaderingswijze die ontwikkeld is in gesloten justitiele settingen en nu ook wordt vertaald...

Lees meer

Leiderschap vanuit een langdurige zorgzame relatie

Om een positief leef en werk klimaat te krijgen in een organisatie is het belangrijk dat er een bepaalde manier van leiderschap is. In de kern is het een veilig contact met de leiders waardoor er een veilige werkvloer ontstaat. In een veilige werk en leefomgeving...

Lees meer

Toestemming is belangrijk

LichaamFocussen cursus van 6 dagdelen is in eerste instantie voor hulpverleners zelf. De resultaten zijn dat  ze zich leren reguleren op de werkvloer en er kunnen zijn voor zichzelf, collega's en clienten. Open luisteren, spiegelen en samenvatten uit stap 1 kun je...

Lees meer

Werk is de nieuwe kerk (zingeving)

Het werk zien als een plek waar je jezelf kunt ontplooien en zingevingsvraagstukken kunt aangaan. De meeste mensen brengen de meeste tijd door op hun werk. Hoe mooi zou het zijn om meer diepte en contact in het werk te brengen. Op basisscholen is het al pijnlijk om te...

Lees meer

Informatie over burnout

Wat is burnout en hoe kun je het voorkomen? Het gebeurt steeds vaker dat jonge mensen een burnout krijgen. Dat wil je als organisatie en als mens voorkomen. Kijk eens op deze website van jongburnout. Voor mij is de kern van het voorkomen van burnout luisteren naar het...

Lees meer

Iedereen wil erbij horen

Iedereen heeft een sterk basis verlangen om bij de groep te horen. Dit is overleven. Clienten ervaren dikwijls dat zij in een zorgsysteem zitten waarbij ze weinig eigen ruimte hebben. De vrijheid en ruimte die ze hebben is bijvoorbeeld een hulpverlener beledigen,...

Lees meer

Helpen kan een valkuil zijn

Hulpverleners willen graag helpen en oplossingen zoeken. Deze manier van denken kan echter het werkelijke contact in de weg staan.  1.Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand alleen maar iets wil vertellen. Door hier iets te gaan oplossen sluit je niet aan.2.Met iets...

Lees meer

Grenzen

Sharif is een heftige jongen. Hij heeft net gezeten voor poging tot doodslag en heeft een impulsief karakter. Hij kijkt door de wereld van macht. Het zorgsysteem, de politie, werkgevers zijn allemaal machtssystemen die het op hem hebben gemunt. Elke dag heeft hij...

Lees meer

Introductie

Laat als organisatie je medewerkers kennis maken met de potentie van herstelgericht luisteren. Vergroot hun vakkundigheid en ontwikkel betere hulpverlening.

LichaamFocussen

Maak gebruik van de intelligentie van het lichaam en laat het hulpverleningstraject op een natuurlijke manier ontstaan.

TeamContact

Als men op empathische manier naar elkaar luistert ontstaat er openheid, kwetsbaarheid en zorgzaamheid. In deze veilige manier van werken komt de juiste informatie op tafel te liggen.

Ben je client, opleider, hulpverlener of anders en wil je met mij in gesprek?
Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

9 + 8 =

Share This