Authenticiteit & dialoog

Jij bent je eigen kracht

De helende organisatie heeft een luisterende cultuur, waarin iedereen woorden geeft aan zijn of haar behoeften.

Authenticiteitcirkel en dialoog is een integratie van meditatie, zelfonderzoek en non violent communication. Het geeft handvatten om meer levendigheid, authenticiteit en contact te ervaren met je collega’s.

Na deze training

  • Weet je hoe langdurige zorgzame relaties ontstaan in het moment.
  • Ben je in contact met je intense lijflijke gevoelens in de groep (belichaming).
  • Kun je jezelf vrij verwoorden, je hoogste waarheid inbrengen en anderen stimuleren dit te doen.
  • Weet je hoe je vanuit overgave kan handelen.
  • Ken je de basis van het faciliteren van een groepsgesprek.
  • Doe je volledig mee in elke groep(showing up).
  • Kun je aangeven hoe je jezelf voelt, wat je behoefte is en wat je verzoek aan de ander of de organisatie is (non violent communication).

Zelf ben ik op vierjarige leeftijd zonder uitleg bij mijn oma terecht gekomen en zag ik mijn ouders nauwelijks. Als kind heb ik toen schijnbaar een basisovertuiging ontwikkeld van; er wordt toch geen rekening met mij gehouden. Deze overtuiging kan er op mijn huidige leeftijd nog steeds voor zorgen dat ik mijzelf niet volledig inbreng in vergaderingen en met clienten. Ik heb ook de neiging om overal JA op te zeggen. Enerzijds is dit authentiek en anderzijds is het soms ook om geen conflict aan te gaan uit angst om de relatie te verliezen. 

Authenticiteitcirkel en dialoog kan ervaren worden als (diep) proceswerk waarin je leert om vanuit radicale eerlijkheid te spreken en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaring. Het begint en eindigt in totale bevrijding, omdat je tot het inzicht komt dat er niets hoeft te veranderen aan jezelf, anderen en de wereld. 

Het gaat niet om streven naar volmaaktheid, het gaat om contact maken met wie en wat je NU bent

 

Ervaar & pas toe in de praktijk

Twee dagdelen Introductie

Maak je medewerkers nieuwsgierig naar een nieuwe manier van werken.

+ werkboek.

Kosten 500 euro 

Prijs is exclusief BTW. Max 10 deelnemers.

N

Ontwikkel jezelf op het werk

N

Zet je loopbaanbudget goed in

N

Leer jezelf verwoorden in contact

Ben je geïnteresseerd in de Authenticiteitcirkel & dialoog of wil je met mij in gesprek?

Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

6 + 3 =

Intervisie

Maak gebruik van de intelligentie van het team en laat de groei van medewerkers op een natuurlijke manier ontstaan.

Inter collegiale beoordeling

De kracht van de beoordeling en groei liggen op de werkvloer.

Share This