Natuurlijke Intervisie

Wil je horen en gehoord worden door je collega’s?

Als hulpverlener ben je een deskundige met een eigen stijl. Wanneer iedereen zich volledig laat zien ontstaat de kracht van een team.  De autonomie van iemand wordt vergroot wanneer hij of zij zelf de oplossingen vindt.

1.Inventarisatie (10 minuten)

Duur: 60 minuten
Nodig: flipover met stift. Papier (a4) en pennen voor iedereen.
Intervisiecoordinator: om het succesvol in een team te implementeren is er iemand nodig die de coordinatie en het voorzitterschap na de begeleide intervisie voortzet.

Voor de manier van intervisie die ik hulpverleners aanleer is er geen voorbereiding nodig. Ik werk al meer dan twintig jaar in de zorg en voorbereiden van intervisie is vanuit mijn ervaring altijd een probleem. De meeste collega’s nemen of hebben er geen tijd voor. Ik beweeg mee met dit feit. 

De eerste stap is dat we allemaal afzonderlijk drie casussen opschrijven die ons bezighouden. Dit geeft een moment van afstand tot de werkvloer en een reflexie op het werk. Vragen die iedereen zichzelf kan stellen in deze stap zijn; Hoe gaat het eigenlijk met mij? Waar loop ik tegen aan? Welke casussen, relaties of clienten raken mij? 

Iedereen kiest nu 1 casus die het meest om aandacht vraagt. 

De urgentie kun je voelen aan het lijfelijk gevoel aan de voorkant in het lichaam tussen je keel en je buik. Meestal is het een lichte verkramping of een zenuwachtig gevoel. Het bewustworden en meenemen van dergelijke lijfelijke sensaties is een vaardigheid die in mindfullness en focusing geoefend wordt en ik meeneem in mijn manier van intervisie geven. Het blijkt namelijk dat het betrekken van het gevoel in het lichaam wezenlijk inzicht brengt.

 

Afstand nemen

2.Delen en gezamenlijk kiezen casus (15 minuten)

Iedereen deelt kort zijn of haar gekozen casus. Zo hoort iedereen van elkaar wat er speelt en ontstaat er wezenlijk contact met elkaar en wat er speelt op de werkvloer. Wanneer je het lijfelijke gevoel uit de eerste stap meeneemt in het verwoorden van je casus geeft het allerlei waardevolle informatie. 

Casussen hebben vaak raakvlakken met elkaar en door het delen ontstaat er vanzelf een groepsbesluit om een bepaalde casus te bespreken. Dit besluit ontstaat meestal op een natuurlijke manier. Het kan zijn dat iedereen ziet dat er een bepaalde collega kwetsbaar is en prioriteit krijgt. Het kan ook zijn dat jouw casus overeenkomt met die van een collega en dat het bespreken van die betreffende casus jou ook antwoorden geeft. 

Uiteindelijk gaat het om het aanleren van een manier van reflecteren en betrokken omgaan met elkaar. Intervisie is meer en meer een herinnering aan hoe het samen reflecteren en werken gedurende een werkdag natuurlijk kan gaan.

 

Wat leeft er

3.Verdiepen, hulpvraag vaststellen en nieuwsgierigheid (20 minuten)

Intervisie is hulp vragen en krijgen voor jouw dilemma. Een belangrijke stap in het krijgen van heldere antwoorden is de hulpvraag vaststellen. De gekozen inbrenger vertelt de casus en formuleert een eerste hulpvraag. Een hulpvraag begint met “Hoe kan ik….” Deze wordt voor iedereen leesbaar opgeschreven.

Een dilemma bestaat altijd uit een gesloten denksysteem wat zichzelf herhaalt. Er is input van anderen nodig om dit kader te openen.

Door vragen te stellen en oordeelloos te luisteren kom je als groep langzaam en zeker in de be;evingswereld van de inbrenger. De inbrenger voelt zich gesteund wat een belangrijk onderdeel is van intervisie en het werken in een team.

De kunst is om als vragensteller jezelf even weg te cijferen en te onderzoeken hoe de ervaringswereld van de inbrenger in elkaar zit. Ook hier volg je de levendigheid in je vraagstelling. Er kunnen zich directe en confronterende vragen aandienen. Ben je bereid deze te stellen? Je kunt uiteindelijk veel betere tips geven wanneer je de wereld van de inbrenger begint te begrijpen en aan te voelen.

In deze fase duiken we met zijn allen de diepte in door met name conflicterende observaties en andere tegenstrijdigheden te benoemen in het verhaal van de inbrenger. Ik heb na jaren ervaring met intervisie en coaching een aantal fases en vragen geinventariseerd die helpen om dieper in te gaan op iemands ervaring.

Wanneer de inbrenger genoeg heeft verteld en de overige deelnemers genoeg vragen hebben gesteld is het tijd om de definitieve hulpvraag te formuleren. Iedereen in de groep geeft aan welke hulpvraag zij denken dat de inbrenger heeft. De inbrenger reflecteert tijdens deze deelronde wat voor hemof haar relevant is en zet de definitieve hulpvraag op de flipover. Meestal wordt de eerdere hulpvraag herschreven en scherper.

 

 

Verdieping

4.Tips en afsluiten (10 minuten)

Nu is het tijd voor de inbrenger om te luisteren. Iedereen geeft een gouden tip aan de inbrenger met een korte uitleg over hoe de tip tot stand is gekomen. De inbrenger schrijft alle tips op en reageert niet. Wanneer iedereen is geweest kiest de inbrenger drie tips uit die bij hem of haar passen. Deze tips dienen uitgevoerd te worden binnen twee weken. In de volgende intervisie komen we terug op de aangenomen tips en wat er mee gebeurd is. Het papier waar alle tips op geschreven staan word overhandigd aan de inbrenger als afsluiting van zijn of haar proces.

Ter afsluiting deelt de inbrenger kort wat hij of zij van de intervisie vond. Je kunt hier in alle eerlijkheid zeggen wat je wil zeggen. Authenticiteit op de werkvloer en in de omgang met clienten is van essentieel belang. Als team is het de uitdaging om begrip te ontwikkelen voor al die perspectieven, moeilijke periode samen te dragen en iedereen mee te laten doen. 

Steun

Twee dagdelen intervisie aanleren

Maak gebruik van de intelligentie van het team.

Kosten 500 euro

 

N

Maak van je werk een speelveld

N

Meer ontspanning dus minder stress

N

Druk jezelf natuurlijk uit

N

Werk met plezier

Ben je geïnteresseerd in Natuurlijke Intervisie of wil je met mij in gesprek?

Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

13 + 10 =

Share This