Inter collegiale beoordeling

Langdurige zorgzame relaties zijn de kern van krachtgericht en zelforganiserend werken

Beoordeling van medewerkers wordt steeds minder door leidinggevenden gedaan. Hoe kun je deze ontwikkeling faciliteren als organisatie en medewerker? Wanneer je ruimte maakt om te vertragen en je houdt je aan onderstaande pijlers ontstaat er een open en zorgzame sfeer waarin er van nature een vriendelijke vorm van beoordeling die dieper gaat dan met een eenmalige gesprek met een leidinggevende.

Inter collegiale beoordeling is oefenen met het uitspreken van verlangens, observaties, interpretaties, analyses, aannames en inzichten. Het verschil kennen tussen al deze primaire fenomenen is de eerste stap. Het doel is om middels persoonlijke groei het werk te verbeteren.

Niemand heeft het 100% verkeerd

 

Spelregels.

Inter collegiale beoordeling duurt 1 uur en gebeurt om de twee a drie maanden.

De groep bestaat uit maximaal vijf personen en iedereen komt om de vier maanden aan de beurt.

Een persoon krijgt 20 minuten de aandacht van de groep. De groep geeft observaties terug en stelt nieuwsgierige vragen. Diegene die de aandacht krijgt schrijft  na de bijeenkomst zijn of haar eigen leerdoelen op papier. Deze worden aan de groepsleden verzonden en komen terug wanneer je weer aan de beurt bent.

De vijf pijlers zijn de bewaker van de veiligheid en de diepgang. Er is iemand in de groep die deze pijlers bewaakt.  Ik beschrijf ze hieronder.

Verwoorden van de relatie

De vijf pijlers

1.Commitment in contact

Iedereen verlangt naar langdurige zorgzame relaties en wil onderdeel zijn van het team. In contact betekent dit dat je er in het moment met je aandacht bij bent. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek de regie nemen over de tijd en jouw persoonlijke grens van luisteren probeert op te rekken en bij het hele proces nte blijven. Meer tijd nemen dan je gewend bent. Het in contact blijven met jouw gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Wanneer je goed bij jezelf kunt blijven kun je ook goed bij de ander blijven. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie.

Contact is levensreddend

2.Dragen van jouw ervaring

Dragen van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft. Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de client en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Kun je in een crisissituatie eerst 15 seconde observeren zonder in te grijpen?

Zijn met wat er is

3.Vertrouwen op wat er is

Tijdens het oefenen in het communiceren met de pijlers komen er allerlei gedachtes, inzichten, projecties, herinneringen, aannames en gevoelens op. In het dagelijkse leven wordt met het merendeel van deze impulsen niets gedaan waardoor iemand zich niet gehoord en/of gezien kan voelen. In een inter collegiale beoordeling kun je oefenen om de verantwoordelijkheid te nemen en een impuls in communicatie te brengen en te ervaren dat het klopt.

Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden in de hulpverlening. Wanneer je vertrouwt op je inzichten en intuitie komt er een eigen stijl in je handelen. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen.

 

Waarheid is nu

4.Zijn bij een ander in zijn of haar wereld

Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Er wordt niet gecoached of geholpen, iedereen goed is zoals hij of zij is. Wanneer iedereen zichzelf kan zijn zonder te hoeven veranderen ontstaat er ontspanning en veiligheid. In deze natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  Hulpverlenen is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel. 

Nieuwsgierigheid is de motor in het contact. Nieuwsgierigheid kun je oefenen en ontwikkelen.

Als een vriend of familie zijn

5. Jij bent leider (neem de regie)

In het werk ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie. Door je over te geven aan je vakkundigheid wordt de kracht van een team groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en gevoel krijgt voor wanneer je deze inbrengt (surrendered leadership). In een team, wat in principe altijd zelforganiserend is, kan de groep haar richting bepalen door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen?

Door te aanvaarden dat er verschillen in visie en stijl zijn ontstaat er een gezamenlijke ruimte waarin iedereen zichzelf kan zijn en vanuit authenticiteit kan bijdragen. Dit is de kracht van een team.

Ik had een teammanager die vooral luisterde naar wat ik te vertellen had. Wanneer ik dacht dat ik een probleem had, zei hij: “Wat zegt je gevoel”. Hij nam de tijd en de ruimte om mij een antwoord te laten verwoorden en liet het me daarna zelfstandig uitvoeren. In de uitvoering bleef hij me steunen. Dat is voor mij een voorbeeld van krachtgericht organiseren.

Surrendered leadership is spannend

Open sessies in Amsterdam 2020

Je kunt je als individuele hulpverlener aanmelden.

  • Dinsdagavond; 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april

  • Vrijdagochtend; 31 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april

Prijs 300 euro voor de hele reeks. Je wordt verwacht de hele reeks mee te doen. Vraag bij je werkgever om je opleidingsbudget of PLB uren.

Een dag Inter collegiale beoordeling

Leren hoe je vanuit authentiek contact tot een krachtgerichte organisatie komt

+ twee dagdelen extra begeleiding om deze manier van communiceren te integreren in het werkproces.

 

Kosten 800 euro per 10 deelnemers voor een dag met twee dagdelen  extra begeleiding.

Per 10 deelnemers een trainer (extra trainer kost 100 euro).

 

Voor organisaties zijn de  kosten 800 euro per 10 deelnemers voor een dag met twee dagdelen  extra begeleiding.

Prijs exclusief BTW.

N

Hulpverleners durven zichzelf te zijn

N

Een veilige ruimte op de werkvloer

N

Meer ontspanning dus minder stress

N

Minder ziekteverzuim en voorkomen van burnout

Ben je geïnteresseerd in Inter collegiale beoordeling of wil je met mij in gesprek?

Bel me op 0651912693 of stuur me een bericht.

3 + 13 =

Share This