Afgelopen week had ik een teamdag waarbij er een onderdeel was waarin je elkaar nog iets mocht zeggen wat je nog niet gedaan had. Ik kon op dat moment iets kwijt aan een collega waar ik al maanden mee liep. Het was de structuur en de uitdrukkelijke uitnodiging die deze interactie spontaan te weeg bracht. Het deed mij en de betreffende collega goed.

TeamContact is een geplande structuur waarin jij de leiding neemt in communicatie met anderen. Er zijn vijf peilers die je in elk goed en open contact terugvindt. Door hiermee te werken ontstaat er een emotionele hygiene op de werkplek. Het is een structuur waarin alle misverstanden en projecties ruimte krijgen. Er ontstaan meestal ook diepgaande inzichten in de inhoud van het werk. Elke bijeenkomst komt er een ander thema bovendrijven. Dit gebeurt niet snel in de dagelijkse gang van zaken. Dat dien je structureel in te plannen met voldoende tijd om iets te laten ontstaan.

Mijn ervaring met twee wekelijkse TeamContact cirkels van twee uur is dat er diepe processen bloot komen te liggen die het onderlinge contact doen groeien. Er ontstaat een positief werk en leefklimaat. De achterliggende ideele gedachte is dat we op deze manier een maatschappij bouwen die open en zorgzaam naar elkaar is. Dit kan beginnen op het werk.