Wil je concrete handvatten om meer levendigheid en contact te ervaren met collega’s en clienten?

 

Voor hulpverleners in de zorg

Volg je innerlijke leiderschap

Gebruik stilte in je communicatie

Blijf onder stress in contact

Diagnose vrij luisteren

Wat is herstelgericht luisteren?

Luisteren is de oudste vorm van leren

Herstel gericht luisteren is ervaringsgerichte manier van leren waarbij je jouw oordelen, aannames en doelen even opzij zet. In deze openheid ontstaan nieuwe inzichten over jezelf, anderen en samenwerking.

Mijn ervaring met deze vorm van luisteren is dat iemand zich volledig gehoord, gezien en begrepen voelt. 

Wanneer je een kwartier per dag met openheid naar iemand luistert ontstaat er meer hechting, levendigheid en vertrouwen in elkaar. De relatie die hieruit ontstaat heb je nodig voor herstel en werkplezier.

Twee keer luisteren zonder oordelen geeft vertrouwen bij de ander om open te gaan

Authenticiteitcirkel & dialoog

Wil je jezelf meer laten zien op je werk? Kom naar mijn cursus en zet het op je eigen initiatief in op je werk (guerilla style).

Intervisie leren in vijf sessies

Maak gebruik van de intelligentie van het team en laat de groei van medewerkers op een natuurlijke manier ontstaan.

Inter collegiale beoordeling

De kracht van de beoordeling en groei liggen op de werkvloer. Leer vijf pijlers om in contact te gaan.

Ferry Maidman

Ik werk inmiddels twintig jaar als hulpverlener en coach. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en op dit moment werk ik als begeleider en (af en toe) trainer bij HVO-Querido (dak en thuisloze opvang). Door de vele praktijk ervaring in verschillende functies en teams kan ik het werk van meerdere kanten begrijpen. Van nature wil ik processen doorgronden en vereenvoudigen.

Ik heb het basisjaar van de presentiebenadering van Andries Baart gevolgd. Deze benaderingswijze is wie ik ben. Ik geef inmiddels zelfstanding vorm aan het positief werk en leefklimaat van Peer van der Helm op een 24 uurs afdeling die cliënten opvangt met een forensische achtergrond/titel.

Naast mijn werk in de zorg geef ik ongeveer tien jaar trainingen in Focussen (Eugene Gendlin), Ik ben daarnaast bestuurslid en vanaf het begin (2008) betrokken bij het OpenUP fesival. Dit is een bewustzijnsfestival waar ongeveer zevenhonderd mensen per jaar samenkomen en contact maken door middel van hard werken, samen eten, concerten, sharinggroepen en workshops.

Al mijn kennis en ervaring heb ik vertaald naar herstelgericht luisteren. Herstelgericht luisteren is een resultaat van observeren, studeren en vooral doen. Het is een concreet handvat geworden om client- en vraaggericht te werken. Mijn ervaring is dat client- en vraaggericht werken voornamelijk voortkomt uit echt contact. Contact begint op de werkvloer met kleine dingen zoals aanwezigheid, luisteren, nieuwsgierigheid, elkaar groeten en bijvoorbeeld een hand geven. De langdurigheid van deze zorgzame handelingen resulteren uiteindelijk in veiligheid en commitment. Dit is de basis voor groei, herstel en zingeving.

Ik wil het idee van

de helende organisatie

in de Amsterdamse zorg

introduceren

Ben je client, opleider, hulpverlener of anders in de Amsterdamse zorg en wil je met mij in gesprek? Bel me op 0651912693 of stuur me hieronder een bericht.

6 + 13 =

Share This