Wil je een concreet handvat om de kwaliteit van contact met je client en collega te verbeteren?

Voor zorgverleners en mantelzorgers

Cliënten en hulpverleners durven zich uit te spreken en leiding te nemen

Je leert stilte in te zetten als een efficiente vorm van communicatie

Je leert hoe je onder stress in contact blijft en oordeelloos luistert

Je leert dat lichaamssensaties een schat aan informatie bevatten

Wat is herstelgericht luisteren?

Herstel gericht luisteren is een lichamelijk ontspannen manier van luisteren waarbij je jouw hulpverlenersrol met de daarbij horende oordelen, aannames en doelen even opzij zet. Mijn ervaring is dat een cliënt of collega zich in deze ruimte volledig gehoord, gezien en begrepen voelt. Wanneer je een kwartier per dag met een cliënt of collega op een herstelgerichte manier een gesprek hebt is het al voldoende om een (h)echte relatie op te bouwen. Deze relatie heb je nodig in het hulpverleningstraject en op de werkvloer. Wanneer er vertrouwen en commitment in contact is ontstaan er vanzelf resultaten.

Hulpverlenen is een vak en
herstelgericht luisteren is een stuk gereedschap.

Het bestaat uit LichaamFocussen en TeamContact.

LichaamFocussen

LichaamFocussen is een stressmanagement techniek die op een vriendelijke manier met gevoelens omgaat.
Stressmanagement is een lichamelijke vaardigheid en brengt innerlijke harmonie.  Innerlijke harmonie is de basis voor een goede hulpverlening.

TeamContact

TeamContact is een nauwkeurige manier van communiceren. Door subtiel waar te nemen wat er gebeurt in contact en dit met elkaar te delen ontstaat er empathie en echtheid. Dit geeft een goede relatie en daarmee vertrouwen. Een bijeffect is dat een goede relatie het lichaam ontspant. TeamContact is ook laten zien wie je bent en waar je voor staat. Het brengt clienten en hulpverleners in hun kracht.

Herstelgericht luisteren bestaat met name uit oefenen en ervaren. De opgedane ervaringen tijdens de cursus kun je direct (spelenderwijs) toepassen op de werkvloer.

Twee keer luisteren zonder oordelen geeft vertrouwen bij de ander om open te gaan

Aanbod

Introductie

Laat als organisatie je medewerkers kennis maken met de potentie van herstelgericht luisteren. Vergroot hun vakkundigheid en ontwikkel betere hulpverlening.

LichaamFocussen

Maak gebruik van de intelligentie van het lichaam en laat het hulpverleningstraject op een natuurlijke manier ontstaan.

TeamContact

Als men op empathische manier naar elkaar luistert ontstaat er openheid, kwetsbaarheid en zorgzaamheid. In deze veilige manier van werken komt de juiste informatie op tafel te liggen.

Ferry Maidman

Ik werk inmiddels twintig jaar als hulpverlener. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en op dit moment werk ik als maatschappelijk werker bij HVO-Querido (dak en thuisloze opvang). Door de vele praktijk ervaring in verschillende functies en teams kan ik het werk van meerdere kanten begrijpen. Van nature wil ik processen doorgronden en vereenvoudigen.

Naast dit werk geef ik ongeveer tien jaar trainingen in Focussen (Eugene Gendlin), meditatie en lichaamswerk. Ik ben daarnaast vanaf het begin betrokken bij het OpenUP fesival (bestuur en projectteam). Dit is een bewustzijnsfestival waar ongeveer zevenhonderd mensen per jaar samenkomen en contact maken door middel van hard werken, samen eten, concerten, sharinggroepen en workshops. 

Al mijn kennis en ervaring heb ik vertaald naar herstelgericht luisteren. Herstelgericht luisteren is een resultaat van observeren, studeren en vooral doen. Het is een concreet handvat geworden om client- en vraaggericht te werken. Mijn ervaring is dat client- en vraaggericht werken voornamelijk voortkomt uit echt contact. Contact begint op de werkvloer met kleine dingen zoals aanwezigheid, luisteren, nieuwsgierigheid, elkaar groeten en bijvoorbeeld een hand geven. De langdurigheid van deze zorgzame handelingen resulteren uiteindelijk in veiligheid en commitment. Dit is de basis voor groei, herstel en zingeving. 

Mijn missie is om de kracht van aanwezigheid en contact in de hulpverlening te brengen

Ben je client, opleider, hulpverlener of anders en wil je met mij in gesprek?

Bel me op 0651912693 of stuur me hieronder een bericht.

11 + 6 =

Share This